Sol·licitud per publicar un vídeo al Canal UIB

Dades del Sol·licitant

Dades Responsable

Descripció del vídeo

Categoria*:

Data de creació*:

Durada*:

El Vídeo ha d'ajustarse a uns requisits mínims:

 • S'ha d'enviar al Servei de Recursos Audiovisuals  en un d’aquests formats:
  • En format de cinta: HDV, MiniDV o Betacam.
  • Format DVD.
  • Format d’arxiu: 
   • Preferentment en format mp4.
   • També acceptem els formats, avi, mpeg, mov, wmv, flv .
   • La mida mínima  ha de ser de 384 × 290 píxels (format 4:3) o 520x290 píxels (format 16:9).
 • Indicau el nom i cognom del responsable i el títol del vídeo en el suport que envieu (cinta de vídeo, CD o DVD).
 • Si no teniu els drets d’emissió del vídeo, heu d’adjuntar una autorització signada de la persona, institució … que tingui els drets.

 

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.