Scopia Desktop

Scopia DesktopScopia Desktop és una aplicació que permet realitzar videoconferència virtual i que s'instal·la a l'ordinador personal gràcies a un "plugin" del navegador. L’ordinador personal ha d’estar equipat amb una càmera i un micròfon per poder connectar-se a una multiconferència. Així s’aconsegueix realitzar conferències entre diversos ordinadors personals o entre ordinadors personals i equips de videoconferència tradicionals.

 

Requisits de l'ordinador (en castellà)

Petita guia del programari Scopia Desktop

 Es pot fer la sol·licitud corresponent a través de la UIBdigital; a Sol·licituds Disponibles, a l'apartat de Serveis de Recursos: Sol·licitud de videoconferència des d’ordinadors personals Windows o MAC.