Escoltar

Autorizació per a alumnes

Si el sol•licitant és un alumne, ha de presentar una autorització signada per un professor, el qual es fa responsable de la comanda.
Es pot descarregar el document en format PDF, que s’ha d’emplenar.
Per demanar la prestació al Servei de Recursos Audiovisuals, s’ha de presentar el document signat pel professor responsable.