Escoltar

Serveis nuevo

Serveis oferts

Serveis oferts

El Servei de Recursos Audiovisuals ofereix una carta de serveis relacionat amb la imatge, el vídeo i el só.

Quins serveis oferim?

Quins serveis oferim?

1-Préstec de material audiovisual a la comunitat universitària:
Préstec de material audiovisual divers (llista del material).

2-Canviï de formats i duplicatge:
Canviar el format de tots tipus de materials  audiovisuals y fer copiès de material audiovisual.

3-Fotografia i tractament digital d’imatges:
Realització i tractament de fotografies amb format digital.

4-Gravació en vídeo en diferents formats:
Enregistrament en diferents formats i configuracions.

5-Edició i masterització de programes audiovisuals:
Realitzar els muntatges d’àudio i vídeo de productes audiovisuals diversos i posar-los en els formats mestres que el client vulgui.

6-Realització de projectes audiovisuals:
Creació de vídeos institucionals, promocionals, de divulgació científica, didàctics ...

7-Realització de productes multimèdia:
Realització d’aplicacions multimèdia: vídeo, àudio, imatges i/o nivells d’interactivitat.

8-Projectes tècnics, pressupostos i gestió del material audiovisual de la UIB
Per més informació contacta amb el responsable d'àrea.

9-Desenvolupament de projectes tècnics d´aules de videoconferència de la UIB
Per més informació contacta amb el responsable d'àrea.


 

Qui pot fer ús del SRAV?

Qui pot fer ús del SRAV?

Els serveis oferts pel SRAV són accessibles a tots els membres de la comunitat universitària: personal docent, investigadors, alumnes, personal d'administració i serveis.

Si el sol·licitant és un alumne, aquest requereix una autorització signada per un professor, el qual es farà responsable de la comanda.

Les administracions públiques i les empreses també poden sol•licitar la realització de serveis.

 

Com es sol·licita un servei al SRAV?

Com se sol·licita un servei al SRAV?

Per fer la petició de servei, s’ha d'emplenar un formulari electrònic de comanda de servei (accés al formulari ) que especifica el tipus de servei sol•licitat.

1-. El formulari de sol•licitud es dirigirà de forma electrònica al SRAV (automàticament a través del formulari).

2- El SRAV notificarà al sol·licitant:

 • La recepció de la petició
 • L'acceptació / no acceptació del la seva petició i els motius
 • Si escau:
  • Els costs temporals i econòmics de la seva petició
  • Els recursos que es posaran a disposició de la petició 

3- El sol•licitant ha de confirmar l’acceptació. Si escau, enviarà al servei el material original amb totes la seves dades i les autoritzacions, si són necessàries. També podrà sol•licitar l’accés a un compte FTP per dipositar-hi el material digital.

4- Es realitzarà el servei sol·licitat.

5- Es farà una avaluació del servei en termes de qualitat.

 

Quin cost té la prestació de serveis i com s'abonen?

Quin cost té la prestació de serveis i com s'abonen?

 1. Serveis sense costs:
  • 1- Prèstec de material audiovisuals a la comunitat universitaría. Si el sol·licitant és un alumne, aquest requereix una autorització signada per un professor
  • 8- Projectes tècnics, pressuposts i gestió del material audiovisual de la UIB
  • 9- Desenvolupament de projectes tècnics d´aules de videoconferència de la UIB
    
 2. Serveis amb cost de realització:
  • 2- Canvi de formats i duplicatge
  • 3- Fotografia i tractament digital d’imatges
  • 4- Gravació en vídeo en diferents formats
  • 5- Edició i masterització de programes audiovisuals
  • 6- Realització de projectes audiovisuals
  • 7- Realització de productes multimèdia

Els costs econòmics d'aquests serveis estan en funció d'unes  tarifes aprovades anualment al Pressupost general de la UIB i que es publiquen al Full Oficial de la Universitat (FOU).


Per a la creació de projectes multimèdia i de vídeos (didàctics, de divulgació científica, promocionals o de qualsevol altre caire) s'ha d'elaborar un pressupost previ.