Escoltar

Canvi de formats i duplicació:

copiesActualment tenim a disposició de la comunitat universitària:

  • Transcripció i duplicació dels diferents formats de vídeo i àudio.
  • Digitalització i conversió de diferents formats vídeo i àudio.
  • Digitalització d'opacs i transparències.
  • Duplicació de DVD o CD.

 

Es pot fer la sol·licitud corresponent a través de la UIBdigital a l'apartat de Serveis de Recursos Audiovisuals

 Sol·licitud de servei
Tarifes audiovisuals

Per més informació contacta amb el responsable d'àrea.