Escoltar

Fotografia i tractament digital d'imatges

Camera
Actualment tenim a disposició de la comunitat universitària:

  • Reportatge fotogràfic.
  • Escaneig de fotos o cel•luloide.
  • Tractament digital
  • Arxiu fotogràfic

Es pot fer la sol·licitud corresponent a través de la UIBdigital a l'apartat de Serveis de Recursos Audiovisuals

 Sol·licitud de servei
Tarifes audiovisuals

Per més informació o per demanar un pressupost previ contacta amb el responsable de àrea.