Escoltar

Préstec de material audiovisual

videoproyector
Actualment el servei de préstec té a disposició de la comunitat universitària:

 • Videoprojectors
 • Pantalles
 • Càmeres de vídeo (domèstiques)
 • Projectors de transparències
 • Projectors d'opacs
 • Projectors de diapositives
 • Megafonia portàtil
 • Reproductor de DVD
 • Reproductor de VHS
 • Reproductor de CD portàtil
 • Enregistradors d'àudio

Per més informació contacta amb el responsable d'àrea.