Escoltar

Web dels serveis audiovisuals de les universitats espanyoles

UA Alicante http://www.imagen.ua.es
UAB Autónoma de barcelona http://www.uab.es/servlet/Satellite/videos-1191310399931.html

UAM

Autónoma de madrid http://www.uam.es/otros/uram
UB Barcelona: http://www.ub.es/audiovisuals/  
UCA Càdiz: http://www.uca.es/web/servicios/tecnologia
UC3 Carlos III http://marge2.uc3m.es/arcamm/index.php
UGAC Castilla la Mancha  
  Catàlica de Murcia  
UDC Coruña http://www.udc.es/recav/
  Deusto  
UIB Illes balears: http://srav.uib.es/
  Internacional de Andalucía  
UJI Jaume I http://www.uji.es/organs/vices/vpusl/labcap/
  Lleida:  
UNED Nacional a Distancia: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,773691&_dad=portal&_schema=PORTAL
  Oberta de Catalunya:  
  Politècnica de Catalunya  
UPM Politècnica de Madrid www.gate.upm.es
UPF Pompeu Fabra www.upf.edu    
USC Santiago de Compostela www.usc.es/servimav
US Sevilla www.sav.us.es
UV València www.talleraudiovisuals.com
  Valladolid  
UVIC Vic http://www.uvic.cat/
UVIGO Vigo: www.mmedia.uvigo.es
UAH Alcalà de Henares: http://www2.uah.es/ice/audiovisuales/inicio.html