Escoltar

Funció i objectius

  •  Posar a l'abast de la comunitat universitària la infraestructura audiovisual que faciliti les tasques docents, d'investigació i difusores de la UIB.
  • Coordinar la producció dels audiovisuals que es fan a la Universitat.
  • Coordinar la gestió dels equips audiovisuals de la UIB, i procurar que se'n faci una bona utilització i conservació.

Aquestes funcions es concreten en:

  • Servei de suport tècnic a la docència, a la investigació i a les distintes activitats que promou la UIB (congressos, jornades, etc.).
  • Unitat de producció, que s'ocupa de la creació de programes de vídeo i d'altres audiovisuals de caire didàctic i científic.
  • Control i manteniment dels sistemes de videoconferència que el projecte Campus Extens té al campus de la UIB i a les seus de Menorca i Eivissa i Formentera.

 

Els serveis es realitzen a proposta de:

  • La Universitat (a través dels òrgans de govern).
  • Els departaments i serveis universitaris.
  • Les institucions.

 

Quan els serveis són externs (institucions, organitzacions, etc.), els projectes de treball responen a convenis de col·laboració o contractes.