Escoltar

Videonconferència des de ordinador

Scopia DesktopEquinox  és una aplicació que permet realitzar videoconferència virtual i que s'instal·la a l'ordinador personal gràcies a un "plugin" del navegador o directament amb el navegador . L’ordinador personal ha d’estar equipat amb una càmera i un micròfon per poder connectar-se a una multiconferència. Així s’aconsegueix realitzar conferències entre diversos ordinadors personals o entre ordinadors personals i equips de videoconferència tradicionals.

 

Petita guia del programari Equinox

 Per la reserva heu d'emplenar la Reserva de videoconferència a través d'UIBdigital (Gestions i serveis / Sol·licituds / Disponibles)