Escoltar

Equipament aulas de videoconferència de Palma

Pantalla tactil

Edifici Guillem Cifre de Colonya:

 • 3 Polycoms VSX 7000e o similar multipunto 3+1en les aules A05-A06-A07.
 • Les aules estan automatitzades (càmera principal, lector de document, càmera auxiliar, PC, DVD).
 • Totes estan equipades amb comunicacions RDSI i IP.

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos:

 • 2 Polycom VSX 7000e multipunto 3+1 en les aules AV01 y AV02
 • 1 Tandberg 3000MXP multipunto 3+1 en la aula AV03
 • Les aules estan automatitzades (càmera principal, lector de document, càmera auxiliar, PC, DVD).
 • 1 Tandberg 6000 multipunt 5+1 a la sala d'actes.
 • RDSI i IP segons les aules

Edifici Mateu Orfila

 • 1 Polycom VSX 7000e multipunto 3+1a la aula de videoconferència
 • 1 PC conectat a l'equip de videoconferència
 • Està equipada amb comunicacions IP

Edifici Sa Riera:

 • 1 Polycom VSX 7000e multipunt 3+1 a l'aula 9. Automatitzada (càmera principal, lector de document, càmera auxiliar, PC, DVD).
 • Equipada amb comunicacions RDSI i IP.