Presentació de la Universitat de les Illes Balears

El Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) està al servei de la comunitat universitària per donar suport audiovisual a la docència i a la investigació. Es constitueix com un servei central de la Universitat.
Actualment depen del Delegat de Rector per a les Tecnologies de la Informació.

CanalUIB: https://canal.uib.cat/